Primăria și consiliul local CLUJ-NAPOCA

Pune site- ul local de dating, Browserul Chrome – Politica de confidențialitate

Conținutul

  Primarul dispune măsurile necesare și acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ ale miniștrilor, ale celorlalți conducători ai autorităților administrației publice centrale, ale prefectului, a dispozițiilor președintelui consiliului județean, precum și a hotărârilor consiliului județean, în condițiile legii. Punctul de vedere al primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în procesul- verbal al ședinței.

  pune site- ul local de dating

  ARTICOLUL - Atribuțiile primarului 1 Primarul îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții: a atribuții exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condițiile legii; b atribuții referitoare la relația cu consiliul local; c atribuții referitoare la bugetul local al unității administrativ- teritoriale; d atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor, de interes local; e alte atribuții stabilite prin lege.

  ARTICOLUL - Atribuțiile primarului în calitate de reprezentant al statului 1 În exercitarea atribuțiilor de autoritate tutelară și de ofițer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea și desfășurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecție civilă, precum și a altor atribuții stabilite prin lege, primarul acționează și ca reprezentant al statului în comuna, în orașul sau în municipiul în care a fost ales.

  pune site- ul local de dating

  Dispoziția de delegare nu poate avea ca obiect toate atribuțiile prevăzute de lege în sarcina primarului. Delegarea de atribuții se face numai cu informarea prealabilă a persoanei căreia i se deleagă atribuțiile.

  pune site- ul local de dating