Dating roșu wing gresie

dating roșu wing gresie

The archaeological diggings from Năeni-Zănoaga Buzău county. The —, — and Campaigns - Abstract [link] Explanation of the figures [link] Liste des illustrations Fig. Poziţia geografică a staţiunii de la Năeni [link] Fig. Harta comunei Năeni.

Staţiunea Cetăţuia 1.

dating roșu wing gresie

Planul săpăturilor din anii — [link] Fig. Tipare din piatră ac şi dălţi-străpungător [link] Fig. Depozit de vase [link] Fig. Planul complexului cu chirpic [link] Fig. Tipare din piatră [link] Fig. Staţiunea Cetăţuia 2. Planul săpăturilor din anii —,—, [link] Fig. Segmentul din profilul de nord al S.

Zănoaga III ; 3 sol cenuşiu, afânat niv.

Utilizăm două tipuri de cookies pentru a asigura funcționarea optimă a magazinului online pentru dumneavoastră. Cookie-uri necesare Acest tip de cookie-uri ne ajută să facem ca site-ul nostru să fie mai ușor de folosit și să funcționeze corect și nu pot fi dezactivate. Cookie-uri de marketing Acest tip de cookie-uri ne ajută să vă prezentăm în magazinul nostru online conținuturi publicitare și produse relevante pentru interesele dumneavoastră. Puteți dezactiva aceste cookie-uri, dar ar fi păcat, pentru că ați pierde o mulțime de lucruri bune. Vă mulțumim!

Zănoaga Ib ; 6 sol cenuşiu, lutos, cu pete de lut verzui purtat niv. Zănoaga Ia ; 7 sol cafeniu, compact ; 8 lut galben vineţiu ; 9 lentile din chirpic ; 10 resturi de podine din lut galben bătut ; 11 cenuşe ; 12 cioburi ; 13 oase de animale ; 14 pietre ; 15 fragmente de chirpic ; 16 arsură neagră [link] Fig.

Ceramică din nivelul Zănoaga Ia [link] Fig. Ceramică din nivelul Zănoaga Ib [link] Fig. Staţiunea Cetățuia 2. Ceramică din nivelul Zănoaga IIa [link] Fig. Ceramică din nivelul Zănoaga IIb [link] Fig. Zănoaga Ia—Ib ; 5—-6 : dating roșu wing gresie din os niv.

Zănoaga IIa ; 7—8, 11 cuţite curbe din piatră Krummesser niv. Zănoaga I— II ; 9 : rotiţă din lut niv.

Agentia ofera spre Elegant Imobiliare inchiriere o garsoniera, decomandata, situata in cartierul Rovine, zona Helmat. Garsoniera este pozitionata la etajul 3 al unui imobil cu 4 nivele.

Zănoaga IIa ; 10a—c topor fragmentar din piatră niv. Zănoaga IIb ; 12—13 vârfuri de săgeţi din silex niv. Zănoaga IIa—b. A plan [link] Fig. Mormântul 1, plan [link] Fig. Staţiunea Cetâţuia 2. Mormântul 2, plan şi profil [link] Fig. Mormântul 2, inventar.

B plan [link] Fig. B profilele gropilor 29, 32 şi 34 [link] Fig. Suprafaţa S. IV D, plan [link] Fig. Secţiunea S. A : groapa 29, planuri şi profil [link] Texte intégral Cercetările arheologice de la Năeni-Zănoaga jud. Către nord, în josul văii înguste a pârâului Zănoaga, la circa 2 km, se află satul Glod, comuna Lapoş, judeţul Prahova fig. Prima dintre acestea, denumită convenţional Cetăţuia 1, se găseşte pe un platou al crestei stâncoase Zănoaga, la o altitudine absolută de m.

Având în plan o formă aproximativ elip-soidală, cu axul lung dispus E-V, platoul este în¬ conjurat din toate părţile de~ pante abrupte, dintre care cea de sud este cea mai accentuată, coborând de-a dreptul vertical pe o diferenţă de nivel de circa m. Accesul pe platoul Cetăţuiei 1 se poate face doar printr-o porţiune îngustă de la capătul apusean.

dating roșu wing gresie

Situată pe un promontoriu desprins spre nord din culmea Zănoaga, cu 50 m mai jos, pe un platou, de formă neregulată, şi de asemenea înconjurată de pante abrupte spre est, nord şi vest, se găseşte o altă zonă de locuire care a căpătat denumirea convenţională Cetăţuia 2.

Către sud se face legătu¬ ra cu restul culmii calcaroase prin şaua Zănoaga. Pe pantele mai dulci de la nord-est de Cetăţuia 1, până către liziera pădurii Glizea se află o altă zonă de locuire, destul de întinsă, denumită Aşezarea 3.

La picioarele abruptului dinspre sud al primei zone de locuire se întinde o pantă mai puţin înclinată pe care se găsesc la suprafaţă sau, mai ales în muşuroaiele de cârtiţe, oase de animale şi cioburi monteorene, zona respectivă primind denumirea de Aşezarea 4.

Dincolo de dating roșu wing gresie Zănoaga, pe un alt platou, de for¬ mă aproximativ circulară şi mărginit de pante abrup¬ te către nord şi sud, se găseşte Aşezarea 5 cu ceva mai puţin material arheologic la suprafaţă. Culmea stâncoasă Zănoaga face parte dintr-o prelungire către apus a masivului deluros Istriţa, de care este despărţită, în dreptul localităţii Vispeşti, comuna Breaza, prin Şaua Poponeci sau a Vispeştilor.

dating roșu wing gresie

Primul segment al acestei prelungiri îl reprezintă culmea Colarea3, care domină satele Fân-tânele şi Vârf, apoi, după Şaua Năenarilor, urmează culmea Greabănu, tăiată de o trecere în peretele stâncos numită de localnici Cheia Mare, în sfârşit, după o altă trecere numită Cheia Mică, se întinde ultimul segment reprezentat prin culmea Zănoaga.

Punctul de maximă altitudine se află pe Greabănu, la m.

English - Hotnews Mobile

Către sud, prin câteva trepte succesive de dealuri rotunjite, se ajunge în câmpia Bărăganului, în dreptul localităţii Săhăteni, la circa 6 km în linie dreaptă.

Către nord, dating roșu wing gresie coboară ceva mai abrupt în valea Nişcovului, ultimul afluent de pe dreapta al Buzăului, înainte de ieşirea acestuia în câmpie. Ambele versante au fost acoperite de păduri întinse Fig. Poziţia geografică a staţiunii de la Năeni.

  1. Cea mai populară aplicație sexuală
  2. Aparat profesional de sudura TIG/WING INTENSIV – EuroUnelte
  3. Элвин немного выждал; поскольку машина оставалась неподвижной, он приказал ей приземлиться у основания столба.
  4. Чувствуя голод, он заходил в какое-либо из жилых помещений и заказывал еду.
  5. Summit- ul de dating online miami
  6. Единственное, чего Алистра добилась от Джезерака - обещания сделать необходимые запросы и снова связаться с ней в течение суток.
  7. Cerbung partea 21

Atât pantele de nord, cât şi cele de sud sunt străb㬠tute de numeroase izvoare cu debit variabil, din care multe sunt cu apă sărată, un promontoriu către sud, care domină cătunul Tufe, fiind chiar denumit Fig.

Izvoare de apă sărată se mai g㬠sesc şi în împrejurimile satului Glod, aproape la izvoarele Nişcovului, la 2 uwo dating nord de staţiunea de la Zănoaga. Pe culme, dar mai ales pe panta de sud, masivul de calcar răzbate la suprafaţă, de departe culmea având aspectul unui meterez stâncos.

Nu ai gasit ce cauti?

Cul¬ mea Zănoaga domină dinspre nord o mică depresiu¬ ne, foarte bine conturată, din care îşi adună apele pârâul Şipot, depresiune în care se găsesc satele Tufe şi Finţeşti şi care comunică spre Bărăgan printr-un culoar mărginit de dealuri, care se desface apoi în dreptul oraşului Mizil. Către vest, culmea Zănoaga se prelungeşte prin dealul Bivolu şi mai departe prin alte culmi descrescânde, mai domoale şi mai puţin stâncoase, până către Urlaţi şi Valea Călugărescă.

Săpăturile arheologice au început în vara anuluicontinuând cu două întreruperi, în şipână în anul 4, la început având un caracter, în principal, de salvare, cu timpul cerceta¬ rea tinzând să devină exhaustivă.

Не было ничего удивительного в том, что спустя несколько минут двери снова растворились, и за ними открылся сводчатый коридор, направленный к очертившей полукружье неба арке. Ощущения движения не было, но Элвин понимал, что совершил подъем на несколько десятков метров. Он поспешил вперед, к залитому солнцем проему, оставив все страхи в жажде увидеть, что ждет его. Он стоял на краю холмика, и на какой-то миг вообразил, что вновь находится в центральном парке Диаспара. Но если это и в самом деле был парк, то слишком колоссальный и труднообозримый.

Inîn urma reîmproprietăririi, suprafaţa pe care se găseşte com¬ plexul monteorean de la Zănoaga a fost împărţită în mai multe loturi particulare, fiind păstrate cu titlul de rezervaţie arheologică doar platourile pe care se află Cetăţuia 1 şi Cetăţuia 2, ceea ce a redus drastic din posibilităţile de cercetare.

Au fost efectuate două sondaje restrânse pe Cetăţuia 2 şi Aşezarea 3, în acelaşi timp cu deschi¬ derea unei secţiuni magistrale pe platoul de pe cul¬ me fig.

dating roșu wing gresie

Cum rezultatele sondajelor, la momen¬ tul acela, spre deosebire de săpătura de pe culme, nu au fost întru totul satisfăcătoare, accentul a fost pus pe cercetarea locuirii de pe Cetăţuia 1, unde săpăturile au continuat şi în campaniile Rezultatele cu totul deosebite ale săpăturilor de pe Cetăţuia 2 au impus concentrarea întregului efort de cercetare q dating online locuirii din perioada timpurie a epocii bron¬ zului din această parte a complexului de locuire monteorean, astfel că, începând din şi până în prezent, mai puţin în anii 1săpăturile s-au desfăşurat doar în acest sector6.