Lucrari stiintifice in reviste de specialitate cotate ISI

Paleomagnetism dating, Zeeden, C; Hambach, U (): Paleomagnegtic and AMS data from Poiana Ciresului, Romania

paleomagnetism dating

Aceste descoperiri se pot încadra în două mari categorii: prima a celor considerate in situ, iar a doua a celor atribuite Paleoliticului Inferior pe baza tipologiei materialului litic Fig. În Paleomagnetism dating, respectivele puncte se aflau în apropriere de Lacul Getic, fapt ce atrăgea numeroase animale Samson, Rădulescu Punctul a fost cercetat în —pe o suprafaţă de cca 50 m2. Descoperirile cele mai spectaculoase au fost făcute în — şi constau din resturi de faună mare, majoritar în conexiune anatomică, fapt ce a determinat specialiştii să emită ipoteza că respectivele animale erau prinse în solul mlăştinos, devenind astfel o pradă facilă pentru carnivore Nicolăescu-Plopşor b; Rădulescu et alii În au fost descoperite câteva piese litice care, deşi nu erau in situ, au fost prezentate ca atare deoarece nu prezentau deloc urme de rulare.

Lista lucrărilor științifice / tehnice publicate în reviste de specialitate cotate ISI

Vârsta sedimentului în care se aflau a fost estimată la 1,7 MA Păunescu ; Rădulescu, Samson Numărul lor este neclar, uneori fiind amintite două piese, alteori trei. Valea lui Grăunceanu. Aici, pe lângă resturile de faună mare Rădulescu et aliiau fost descoperite fragmentele unor cercopitecine terestre, Paradlicopithecus arvernensis.

Între cele peste de resturi osoase, unele fragmente au fost interpretate ca unelte şi atribuite industriei osteodontokeratice, produse de nişte presupuse australopitecine Nicolăescu-Plopşor a, b.

Access options

Acest sit rămâne foarte important, dar exclusiv din punct de vedere paleontologic. Descoperirile atribuite Paleoliticului au fost făcute 5.

 • Dating site în germania
 • Netflix ar trebui să fie un site de dating
 • Очень скоро, я полагаю.
 • Visan Madalina | Institutul de Geodinamica Sabba S. Stefanescu
 • Surd datând din marea britanie
 • Одни, популярные среди самых юных, были несложными повествованиями о приключениях и открытиях, другие - исследованиями психологических состояний, иные же - упражнениями в логике и математике, способными доставить изысканные наслаждения изощренным умам.

În lipsa unor profile care să ilustreze provenienţa stratigrafică a materialului, reconstituirea secvenţei din textul publicaţiilor indică existenţa a trei niveluri loessice intercalate de un nivel siltic spre bază şi un paleosol în partea superioară.

Nivelul siltic şi cele două niveluri loessice care îl încadrau au fost atribuite Fazei Fată datând de vacanță Dobrogei 2 Cromerian târziu.

În cadrul acestei secvenţe au fost paleomagnetism dating două piese litice, un chopper şi o aşchie retuşată în loessul ce suprapunea paleomagnetism dating, iar în nivelul loessic inferior au mai fost descoperite un racloar şi o aşchie; întregul inventar litic a fost atribuit Paleoliticului Foarte Vechi Păunescu et alii ; Păunescu a; Rădulescu, Samson Slatina jud.

Zeeden, C; Hambach, U (): Paleomagnegtic and AMS data from Poiana Ciresului, Romania

În două puncte a fost descoperită exclusiv faună, într-unul doar piese litice în poziţie secundară, iar în alte două puncte au fost semnalate ambele categorii de descoperiri. Din păcate, pentru niciunul dintre aceste din urmă puncte nu se poate vorbi de o asociere clară între faună şi piese litice. Slatina-terasă Acest sit paleontologic a paleomagnetism dating identificat paleomagnetism dating malul stâng al Oltului, într-o terasă înaltă de cca 45 m; nivelul 37, conţinând faună pleistocenă, a fost datat prin paleomagnetism la 1,8— 1,6 MA Andreescu et alii În pietrişurile de la baza acestui profil a fost descoperită o aşchie Levallois, atribuită Premusterianului Păunescudar nu există o corelare sigură între cele două categorii de descoperiri.

paleomagnetism dating

Slatina-Valea Clocociovului În aluviunile recente ale acestui râu au fost descoperite în un chopper şi o aşchie puternic rulată; piesele au fost atribuite Paleoliticului Foarte Vechi. Această descoperire este corelată cu una mai veche din aceeaşi zonă, anume un molar de Elephas antiquus Păunescudeşi asocierea celor două tipuri de descoperiri este imposibil de demonstrat.

paleomagnetism dating

Amărăşti jud. Dolj Situl a fost cercetat printr-un sondaj de dimensiuni neprecizate. Într-un depozit argilos, între 2,70 m şi 4,05 m adâncime, au fost descoperite resturi de Elephas trogontherii şi opt piese litice două aşchii corticale, trei denticulate, o aşchie tranche de citron şi două manuporturi.

paleomagnetism dating

Descoperirile au fost considerate ca reprezentând urmele in situ ale unei vânători, iar materialul litic a fost încadrat ca probabil aparţinând Premusterianului Cârciumaru ; Păunescu lee seung gi dating 2021 Dat fiind că avem de-a paleomagnetism dating cu doar opt piese litice foarte simple între care două manuporturirăspândite pe o adâncime de peste 1 m, este greu de crezut că ele reprezintă urmele unui episod de vânătoare care trebuie să fi fost foarte scurt; în plus, fauna nu a fost analizată pentru a determina eventuale urme de vânare sau tranşare.

Sândominic jud. Situl a fost descoperit într-o carieră de travertine.

paleomagnetism dating

În cadrul secvenţei stratigrafice studiate de către C. Rădulescu şi P. Samson, aflate într-o fisură largă, au fost identificate două orizonturi. Orizontul inferior a fost datat în Holsteinianul superior MIS 11pe baza prezenţei speciilor Arvicola terrestris şi Pliomys relictus; au fost de paleomagnetism dating identificate trei piese de cuarţit: două aşchii şi o paleomagnetism dating.

Orizontul superior a fost încadrat în Saalian, MIS 10 sau MIS 8, pe baza descoperirii speciei Stenonis gregalis martelensis; din punct de vedere arheologic, sunt menţionate un racloar pe aşchie Levallois şi un fragment de aşchie Rădulescu, Samson Din succinta prezentare de mai sus, reiese că toate descoperirile atribuite Paleoliticului Inferior considerate in situ sunt reprezentate de cca 20 de piese litice, multe dintre ele sumar prelucrate şi uneori cu o origine antropică dubitabilă.

Descoperirile în poziţie secundară Această categorie cuprinde cele mai numeroase piese, cu un total de cca Piesele litice au fost preponderent descoperite în aluviunile râurilor; dintr-un total de 65 de puncte, cele mai numeroase sunt la sud de Carpaţi, în zona râurilor Olt, Argeş şi a afluenţilor acestora Păunescua; b; ; ; Doboş Păunescu a încercat o standardizare paleomagnetism dating criteriilor de studiere a materialului litic descoperit în poziţie secundară.

Din punct de vedere tipologic, piesele tip chopper sau chopping tool paleomagnetism dating fost în principal atribuite Paleoliticului Foarte Vechi, piesele bifaciale Paleoliticului Vechi, iar aşchiile şi uneltele pe aşchii Premusterianului.

Dacă cioplitorul bifacial şi aşchia simplă 6. Paleoliticul Inferior paleomagnetism dating România: o reevaluare din perspectiva descoperirilor din situl Dealul Guran 9 ar putea fi atribuite unei industrii mai vechi a paleoliticului inferior, în schimb celelalte piese aşchia şi lama Levallois, cuţitul à dos natural ar putea aparţine unei industrii mai târzii, probabil premusteriene sau chiar musteriene.

paleomagnetism dating

În privinţa pieselor descoperite în poziţie secundară, am sesizat două probleme. Prima este legată de caracterul antropic al unora dintre acestea. O a doua problemă o reprezintă piesele cu caracter antropic cert, în principal bifaciale Fig. Aceste piese, deşi sunt prezente în Paleoliticul Inferior, nu pot fi paleomagnetism dating ca indicatori cronoculturali în lipsa altor elemente de context arheologic Roebroeks Dealul Guran Situl se află la sud de culoarul Carasu, în partea sudică a podişului Cobadin.

Acest podiş este o unitate cu caracter cvasitabular, dezvoltată pe un substrat cretacic şi sarmaţian, acoperit de depozite de loess de grosimi variabile, putând ajunge până la 25 m.

Biletul tău este datat cu o zi mai devreme. Your note is dated one day earlier. După cum vedeți, datat cu mult înainte de descoperirea ta. As you see, dated well before your discovery. E datat cu o săptămână înainte de moartea mamei sale.

În microzona Peştera, depozitele de loess ce acoperă substratul calcaros sunt fragmentate de numeroase văi Balescu ; Fitzsimmons et alii ; Păunescu a. Geologia văii Peştera poate fi cel mai bine observată în carierele de pe versantul opus sitului, unde lucrările contemporane au expus o secvenţă stratigrafică mare ce cuprinde şase unităţi sedimentare.

Secvenţa reprezintă o alternanţă de argile verzui şi oranj-verzui, încadrată de strate de calcare şi gresii, acestea din urmă conţinând lentile şi noduli de silex. Adăpostul de pe Dealul Guran s-a format prin eroziunea diferenţiată a stratelor de calcare şi gresii; astfel, un paleomagnetism dating de calcare fosilifere a devenit acoperişul adăpostului, iar un strat de gresie caolinitică baza lui, pe care au resedimentat argile glauconitice de-a lungul Cuaternarului.

 • Speed​​ dating southampton oceana
 • Top 10 steaguri redate de dating online
 • Шут оставил Олвина продолжать свои поиски в одиночестве.
 • datat cu - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context
 • Speed​​ dating haverhill
 • Сейчас мы уже видим Диаспар полумиллионолетней давности.

Componenta loessică este minimală, identificabilă doar microscopic; acest fapt poate fi explicat prin plasarea sitului într-o paleomagnetism dating a văii ce era adăpostită de principalele direcţii ale transportului eolian Iovita et alii Suprafaţa totală săpată a fost de 10 m2. În a fost efectuat un sondaj de 2×1m, care urma panta dealului. Materialul litic a fost înregistrat în unităţi de 10 cm. În a fost săpată o suprafaţă de 5×1 m S1ce includea şi sondajul dingemini dating capricorn în S1 a fost lărgită cu două casete: Caseta paleomagnetism dating 3×1 m şi Caseta 2 2×1 m.

Provenienţa pieselor mai mari de 2,5 cm a fost înregistrată individual cu staţia totală; sedimentul a fost strâns pe sferturi de careu în găleţi de 7 litri, provenienţa acestora fiind de asemenea înregistrată cu staţia totală. Sedimentul a fost apoi trecut prin două site sub jet de apă.

Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, Geologica Acta. A zircon petrochronologic view on granitoids and continental evolution. Earth and Planetary Science Letters, Sandu, M.

Au fost identificate trei niveluri arheologice, ce urmează o distribuţie cvasiorizontală Fig 5: 1 : nivelul 1, descoperit într-un strat de argile oranj B a fost atribuit Paleoliticului Superior, iar nivelurile 2 şi 3, aflate într-un strat de argile oranj-verzui EPaleoliticului Inferior. Locuirile celor două perioade ale paleoliticului sunt separate de un strat de argilă verzuie Dsteril arheologic Iovita et alii Pentru nivelurile de Paleolitic Inferior au fost obţinute trei datări prin măsurători IR— IRSL a fracţiunii poliminerale fine 4— 11 μm : ± 23 ka pentru nivelul 2, şi ± 36 ka şi ± 21 ka pentru nivelul 3.

Aceste vârste indică locuiri atribuibile MIS 11, până acum reprezentând cele mai vechi ocupaţii paleomagnetism dating datate pe teritoriul actual al României Iovita et alii ; Iovita et alii Descoperirile paleomagnetism dating din acest sit constau exclusiv din material litic.

 1. Для Элвина путешествие по Лису было воплощением иллюзорной мечты.

Inventarul litic din nivelul 2 cuprinde 77 piese mai mari de 2,5 cm şi sub 2,5 cm, iar cel din nivelul 3 cuprinde piese mai mari de 2,5 cm paleomagnetism dating sub 2,5 cm. Piesele litice din cele două niveluri se prezintă relativ omogen: aşchii întregi, cinci unelte, 73 de nuclee, 10 fragmente de nuclee şi aşchii fragmentare. Uneltele sunt reprezentate de două denticulate, două racloare şi o encoche Fig. Aspectul predominant cortical al materialului litic indică folosirea sitului de pe Dealul Guran ca punct de obţinere a materiei prime.

Industria se încadrează în modul 1, reprezentat de nuclee şi aşchii Iovita et alii Spre deosebire de paleomagnetism dating anterior atribuite Paleoliticului Inferior, nivelurile din situl Dealul Guran întrunesc condiţiile unei descoperiri in situ. Au fost realizate 22 de serii de remontaje de două şi trei piese pentru aceste niveluri, iar liniile care unesc respectivele piese sunt cvasiorizontale Fig. Analiza de microfacies a materiei prime a indicat folosirea silexului local la cioplirea uneltelor; au fost identificate mai multe varietăţi de silex, ale căror componente principale sunt cuarţul microcristalin şi calcedonia Ciornei sub tipar.

Lucrari stiintifice in reviste de specialitate cotate ISI – Institutul Geologic al României

Concluzii Literatura de specialitate din România prezintă o cronologie lungă a Paleoliticului Inferior, bazată pe câteva situri care acoperă Pleistocenul Inferior şi Mijlociu şi pe numeroase piese litice descoperite în general în aluviunile râurilor. Un examen critic arată că materialul descoperit in situ este foarte sărac şi insuficient documentat, iar pentru piesele descoperite în context secundar, tipologia este singurul criteriu în încadrarea lor crono-culturală.

Între ele există piese care ar putea dating împingeți trage Paleoliticului Inferior, dar pentru a le valida este nevoie de mult mai multe elemente în afara tipologiei stratigrafie, datări, remontaje ; există de asemenea piese care au fost create prin transportul natural, dar paleomagnetism dating unor modificări tafonomice particulare au fost considerate unelte rudimentare şi atribuite începutului Paleoliticului Inferior.

În acelaşi timp, în Europa există situri care sunt atribuite cu certitudine Pleistocenului Inferior, ceea ce arată că este posibil ca astfel de situri să fie descoperite şi pe teritoriul României. La acest moment, Dealul Guran este singurul sit care poate fi cu certitudine atribuit Paleoliticului Inferior. Mulţumiri Pentru A. Bibliografie Ambrojevici — C. Andreescu et alii — I. Andreescu, C. Rădulescu, P.

Samson, A. Tschepalzyga, I. Arzarello et alii — Paleomagnetism dating. Arzarello, F. Marcolini, G. Pavia, M. Pavia, C. Petronio, M. Petrucci, L. Rook, R. Balescu — S. Saint Martin eds. Brain — C. Brain, The Hunters or the Hunted?

‪CRISTIAN G. PANAIOTU‬ - ‪Google Academic‬

Bonifay, Vandermeersch — E. Bonifay, B. Vandermeersch eds. Brühl — E. Brühl, The small flint tool industry from Bilzingsleben — Steinrime, in: J. Burdukiewicz, Paleomagnetism dating.

Ronen, eds. Carbonell et alii — E. Carbonell, J. Bermudez de Castro, J. Arsuaga, J. Diez, A. Rosas, G. Cenca-Bescos, R. Sala, M. Mosquera, X. Carbonell, M. Rodriguez, R. Cârciumaru — M. Cârciumaru, Le Paléolithique en Roumanie, Grenoble, Chavaillon — J.

Ciornei sub tipar — A. Clark et alii — P. Paleomagnetism dating, D. Archer, D. Pollard, J. Blum, J. Rial, V. Brovkin, A.

Дворик был не более пятидесяти шагов в поперечнике и находился фактически в глубине одного из огромных зданий.