Site-ul bazat pe sport

Site- ul bazat pe sport, Site-ul bazat pe sport Meniu de navigare

Temei juridic

Încărcarea fișei tehnice în format pdf Sportul este un domeniu în care responsabilitățile UE sunt relativ noi, dobândite abia odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona în decembrie UE are sarcina de a elabora politici bazate pe date concrete, precum și de a stimula cooperarea și gestionarea unor inițiative de sprijinire a activității fizice și a sportului în Europa.

Odată cu Tratatul de la Lisabona, UE a dobândit o competență specifică în domeniul sportului. În plus, și competențele UE în domeniul pieței unice au avut un impact considerabil asupra sportului. De exemplu, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a dezvoltat o jurisprudență importantă care a avut consecințe importante pentru lumea sportului cum ar fi cauza Bosman.

Obiective Introducerea unei noi competențe specifice în tratate a creat noi posibilități pentru acțiunea UE în domeniul sportului. UE depune eforturi pentru promovarea corectitudinii și deschiderii în competițiile sportive și o mai bună protecție a integrității fizice și morale a sportivilor, ținând seama, în același timp, de caracterul specific al sportului.

În plus, UE sprijină ideea că sportul poate îmbunătăți starea generală de bine, poate contribui la rezolvarea unor aspecte societale mai ample, cum ar fi rasismul, excluziunea socială și inegalitatea de gen, și poate aduce beneficii economice semnificative în întreaga Uniune. În plus, politica în domeniul sportului este considerată un instrument important în relațiile externe ale UE. UE se ocupă, în special, de trei aspecte în sectorul sportului: 1 rolul sportului în societate, 2 dimensiunea sa economică și 3 cadrul politic și juridic al sectorului sporturilor.

Realizări 1.

Account Options

Prin punerea în aplicare a acțiunilor propuse, Comisia a strâns date utile privind chestiunile care urmează să fie abordate în viitor. Cartea albă a avut în vedere mai multe obiective, printre care: consolidarea rolului sportului în societate; promovarea sănătății publice prin activitate fizică; stimularea activităților de voluntariat; consolidarea dimensiunii economice a sportului și libera circulație a jucătorilor; lupta împotriva dopajului, corupției și spălării banilor și controlul drepturilor de difuzare.

Această comunicare a fost primul nevoie de 4 viteze dating sydney de politică adoptat de Comisie în ceea ce privește sportul după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Comunicarea a evidențiat potențialul sportului de a aduce contribuții semnificative la obiectivele generale ale dating dotat pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică Europaprin îmbunătățirea capacității de inserție profesională și a incluziunii sociale.

Comunicarea a propus, de asemenea, ca UE să semneze Convenția împotriva dopajului a Consiliului Europei, să dezvolte și să pună în aplicare măsuri de securitate și cerințe de siguranță pentru evenimentele sportive internaționale, să înregistreze progrese pentru introducerea de obiective naționale bazate pe orientările UE în materie de activitate fizică și să dezvolte standarde pentru accesul persoanelor cu dizabilități la evenimente și centre sportive.

Pe plan economic, Comisia a solicitat asociațiilor sportive să instituie mecanisme pentru vânzarea colectivă a drepturilor de difuzare pentru a asigura o redistribuire adecvată a veniturilor.

Gazeta Sporturilor şi Pro Sport lansează site-uri bazate pe conţinut video Diverse Autor: vali Miercuri, 11 Octombrie11 Principalele ziare sportive româneşti, Gazeta Sporturilor şi Pro Sport, vor lansa în următoarele zile site-uri axate pe conţinut video, care vor oferi publicului atât meciuri transmise în direct pe internet, cât şi filmuleţe şi interviuri.

Alte chestiuni abordate în comunicare au vizat drepturile de proprietate intelectuală legate finlanda dating app sport, schimburile de bune practici în domeniul finanțării transparente și sustenabile a sporturilor și monitorizarea aplicării legislației privind ajutoarele de stat în domeniul sportului. Planul de lucru al UE pentru sport Planul de lucru al UE pentru dating aplicații pentru nokia c3 este unul dintre cele mai importante documente ale UE în cadrul politicii în domeniul sportului.

ULTIMA ORĂ: Anunțul momentul în România. Ce se întâmplă cu școlile

Acesta se axează pe principalele activități ale Uniunii în domeniu și acționează ca un instrument de orientare pentru promovarea cooperării dintre instituțiile UE, statele membre și părțile interesate din sport. Primul Plan de lucru pentru sport a fost adoptat de Consiliu în și succesorul său, în Planul pentru perioada a avut trei priorități: 1 integritatea în sport, 2 dimensiunea sa economică și 3 relația dintre sport și societate.

Pentru a le aborda, statele membre și Comisia au înființat cinci grupuri de experți care să analizeze aranjarea meciurilor, buna guvernanță, dimensiunea economică a sportului, activitățile fizice care site- ul bazat pe sport sănătatea și dezvoltarea resurselor umane în domeniul sportului.

Numai in scop comparativ.

În maiConsiliul a adoptat concluziile privind consolidarea integrității, a transparenței și a bunei guvernanțe a evenimentelor sportive de importanță majorăinvitând statele membre să includă integritatea și transparența la nivelul UE în viitorul plan de lucru, să sprijine punerea în aplicare a criteriilor și a procedurilor legate de buna guvernanță și să identifice și să dezvolte modele de cooperare între sectorul public și cel privat și de schimb de bune practici.

Prioritățile sale principale le reflectă pe cele din planul anterior.

site- ul bazat pe sport

La 1 decembrieConsiliul miniștrilor europeni ai sportului a adoptat cel de-al patrulea Plan de lucru al UE pentru sport Activitatea fizică ocupă un loc important în plan, investițiile în sport și în activitățile fizice care întăresc sănătatea, inclusiv crearea de oportunități de practicare a sportului pentru toate generațiile, fiind enumerate ca prioritate-cheie.

UE urmărește și să crească proporția femeilor în poziții de conducere și de antrenorat, să promoveze condiții egale pentru toți sportivii și să îmbunătățească mediatizarea femeilor în sport.

Site-ul bazat pe sport

Se pune un accent mai mare pe inovare și digitalizare în toate domeniile sportului. Documentul a evidențiat modul în care întregul sector a fost grav afectat, inclusiv din punct de vedere economic, deoarece pandemia a avut consecințe devastatoare asupra activităților sportive de la toate nivelurile. Consiliul a subliniat că sunt necesare strategii de reluare a sportului după pandemie la nivel local, național, regional și la nivelul UE pentru a sprijini sectorul sportului și pentru a menține contribuția sa importantă la starea de bine a cetățenilor UE.

În plus, Consiliul a subliniat necesitatea de a promova un dialog între statele membre și părțile interesate relevante pentru a discuta strategii care să permită reluarea activităților sportive într-un mod sigur și, acolo unde este posibil, coordonat, precum și pentru a preveni crizele viitoare, sporind reziliența sectorului sportului din UE. La 1 decembrieminiștrii sportului din UE au organizat o conferință privind provocările actuale în organizarea evenimentelor sportive internaționale.

site- ul bazat pe sport

Din cauza pandemiei de COVID, libertatea de circulație a sportivilor este împiedicată de norme naționale diferite și în continuă evoluție privind testarea, carantina și alte aspecte legate de sănătate.

Dezbaterea a arătat necesitatea continuării schimburilor și cooperării la nivelul UE în sectorul sportului. La 10 februarieParlamentul a adoptat o rezoluție în care sublinia necesitatea de a oferi statelor membre sprijin financiar, strategic și practic pentru a evita ca pandemia să aibă efecte de durată asupra tineretului și sportului.

site- ul bazat pe sport

Rezoluția a subliniat că ajutorul financiar nu ar trebui să se limiteze la evenimentele sportive majore cu spectatori și că măsurile de redresare sunt extrem de importante pentru sportul de masă. În plus, Comisia a fost invitată să elaboreze o abordare europeană pentru a contracara efectele negative ale pandemiei asupra sectorului sportului.

Programe de acțiune 1. Consiliul și-a adoptat poziția în prima lectură la 13 aprilieiar Parlamentul a adoptat textul în a doua lectură la 18 mai Acțiunile pentru atingerea acestui obiectiv includ, printre altele, promovarea mobilității, în special pentru personalul din sporturile de masă, site- ul bazat pe sport sporirea posibilităților de învățare virtuală, crearea de parteneriate pentru cooperare și schimburi de bune practici, inclusiv parteneriate la scară mică, promovarea unui acces mai larg și mai incluziv la program și sprijinirea site- ul bazat pe sport sportive non-profit care promovează aspecte relevante pentru sporturile de masă.

În septembriea fost lansată Săptămâna europeană a sportului, cu scopul de a promova sportul și activitatea fizică în întreaga Europă la nivel național, regional și local, încurajând cetățenii europeni să construiască un stil de viață mai bun și mai sănătos.

  • Trei zile de regulă comentarii Site-ul bazat pe sport Obiective Introducerea unei noi competențe specifice în tratate a creat noi posibilități pentru acțiunea UE în domeniul sportului.
  • Planet rock dating codul ofertei
  • Noul Range Rover Sport | Land Rover | Land Rover Exclusiv Auto
  • Dating online piercing
  • Хедрон дал Элвину наглядеться вдоволь.

Din această cauză au de suferit sănătatea și starea de bine a persoanelor, dar și economia, prin creșterea cheltuielilor cu asistența medicală, pierderea productivității la locul de muncă și reducerea capacității de inserție profesională. Începând dinSăptămâna europeană a sportului a avut loc între 23 și 30 septembrie în întreaga Europă, statele membre și țările partenere organizând o gamă largă de activități și evenimente. În plus, pentru a aborda impactul pe care restricțiile de circulație l-ar putea avea asupra sportului și activității fizice, Comisia Europeană a realizat campania BeActiveAtHome FiiActivAcasă.

site- ul bazat pe sport

Sportul și migranții Incluziunea socială se numără printre prioritățile UE în ceea ce privește rolul sportului în societate. Deoarece reunește oamenii, dezvoltă comunitățile și combate xenofobia și rasismul, sportul poate aduce o contribuție importantă la procesul de integrare a migranților în UE. În septembrieComisia a publicat un studiu care analizează modalitățile în care sportul sprijină integrarea migranților în Europa, examinând bunele practici în UE.

Fotbalul joacă un rol esențial în promovarea incluziunii sociale, prin implicarea sindicatelor jucătorilor de fotbal de exemplu proiectul Arată-i rasismului cartonașul roșu sau a organelor care organizează activitatea, cum ar fi Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal UEFAcare au ajutat UE la cartografierea activităților prin care membrii săi sprijină incluziunea socială a refugiaților.

site- ul bazat pe sport