Statistici privind transportul de călători

Viteza engleză dating frankfurt,

Tabelul 1: Costul securităţii aviatice pe pasager pentru zboruri externe în interiorul UE şi pentru curse interne Table 1: Cost of aviation security per passenger for external flights within the EU and domestic flights - septembrie - au fost finalizate lucrarile de realizare a Terminalului 1 Terminalul Sosiri Curse Interne, viitorul Terminal NON-Schengen - September - finalization of Terminal No. Astfel, finanțarea obligației de serviciu public trebuie menținută, deoarece aceste curse interne nu ar putea fi operate fără aceste fonduri.

viteza engleză dating frankfurt

Thus, funding of the Public Service Obligation must be maintained, because these internal flights could not be operated without this money. Both new and existing passenger ships and high-speed passenger craft, when engaged on domestic voyagesshall comply with the relevant safety rules and standards laid down in this Directive.

Serverul dumneavoastră de baze de date poate fi vulnerabil într-o manieră asemănătoare. Your database server may be similarly vulnerable in another manner. O regulă care serverul de baze de date impune în mod automat. A rule that the database server enforces automatically.

În cazurile expres menționate, regulile din prezenta anexă se aplică navelor de pasageri noi și existente din clasele A, B, C și D angajate în curse interne. Where expressly provided, the regulations of this Annex are applicable to new and existing passenger ships of class A, B, C and D, engaged on domestic voyages.

viteza engleză dating frankfurt

Datând peste frontiere directivă se aplică următoarelor nave de pasageri și ambarcațiuni, indiferent de pavilionul lor, în cazul în care sunt angajate în curse interne: This Directive applies to the following passenger ships and craft, regardless of their flag, when engaged on domestic voyages : înseamnă o navă de pasageri angajată în curse interne, altele decât călătorii din clasele B, C și D.

Dacă nava efectuează curse interne în alt stat membru, trebuie inclusă o traducere în limba oficială a statului gazdă dacă această limbă nu este nici engleza, nici franceza.

In the case the ship is engaged on domestic voyages in another Member State, a translation into the official language of that host State, if this language is neither English nor French, shall be included.

Pentru a crește siguranța și a evita denaturarea concurenței, cerințele de siguranță comune trebuie să se aplice navelor de pasageri și ambarcațiunilor de mare viteză pentru pasageri angajate în curse interne în Comunitate, indiferent de pavilionul sub care navighează.

viteza engleză dating frankfurt

In the interests of improving safety and avoiding distortions of competition the common safety requirements should apply to passenger ships and high-speed passenger craft engaged on domestic voyages in the Community, irrespective of the flag they fly. Înainte de emiterea Permisului de funcționare a ambarcațiunilor de mare viteză pentru pasageri care efectuează curse interne într-un stat gazdă, administrația statului de pavilion trebuie să convină cu statul gazdă asupra tuturor condițiilor de funcționare aferente funcționării ambarcațiunii în statul respectiv.

Before issuing the Permit to Operate for high-speed passenger craft engaged on domestic voyages in a host State, the Administration of the flag State shall concur with the host State on any operational conditions associated with operation of the craft in that State.

viteza engleză dating frankfurt

Prin urmare, în măsura în care ele afectează navele de pasageri și ambarcațiunile de pasageri de mare viteză angajate în curse interne, aceste modificări intră în sfera competenței exclusive a Uniunii. Therefore, to the extent that they affect viteza engleză dating frankfurt ships viteza engleză dating frankfurt high-speed passenger craft which are engaged on domestic voyagesthese amendments fall under the exclusive competence of the Union.

viteza engleză dating frankfurt

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

viteza engleză dating frankfurt

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens.

12 vs 1: Speed Dating 12 Girls Without Seeing Them - Versus 1

Propune un exemplu.