Dicționar Română - Engleză

Clasificat prioritate scăzută, Traducere "low priority" în română

Articole Interesante

The software must run on low priority. Software-ul trebuie să ruleze cu prioritate scăzută. Cells marked with a cross indicate low priority memorandum items. Celulele marcate cu o cruce indică posturi pro memoria cu prioritate scăzută. Further processing of the evidence became a low priority, pending the trial date. Prelucrarea ulterioara a probelor a devenit o clasificat prioritate scăzută redusapana la data procesului.

We lose certification, we'll be down to low priority transport. Daca ne pierdem licența vom fi trimiși la transport cu prioritate redusa. It means the case is back to low priority.

droidmsg dating

Cazul a revenit la prioritate mică. I'm not a low priority. Eu nu sunt de prioritate mica.

  • Cum se clasifică severitatea bug-urilor pentru a completa clasificarea priorităților?
  • Cocoon dating site
  • Anmellse af dating sider
  • Datând sub clasa dvs socială

Now it's searching for low priority sectors. Acum caută sectoare cu prioritate scăzută. All right, clasificat prioritate scăzută priority back page.

ri dating online

În regulă, e de prioritate scăzută. Eu nu sunt de prioritate mică. The schooling system was also degraded as the schools in those territories were given low priority.

Sistemul de învățământ a dating înot degradat, de asemenea, deoarece școlilor din aceste teritorii li s-a o prioritate scăzută.

But I guess since it didn't directly affect you, it's a low priority. Dar cred că din moment ce nu te afectează în mod direct, este o prioritate scăzută. But he's a low priority, which is why I am suggesting an alternate approach.

Account Options

Dar e de prioritate redusăde aceea vreau să propun o altă abordare. Well, even if a neighbor saw us break in and calledunless they said we were armed, it's low priority.

sprint dating site

Chiar dacă venus dating mars vecin ne-a văzut intrând și a sunat ladecât dacă au spus că avem arme, este o prioritate scăzută. The most common reasons quoted for the case not being concluded are low priority combined with lack of resources and the volume of investigations. Motivele cele mai frecvent invocate pentru nefinalizarea cazurilor sunt prioritate scăzută combinată cu lipsa resurselor și volumul de investigații.

The large majority of the cases involved two clasificat prioritate scăzută and were classified as low priority by the initial evaluator. Pentru marea majoritate a cazurilor au fost necesari doi investigatori, cazurile fiind clasificate de către evaluatorul inițial drept cazuri cu prioritate scăzută. Clarification is needed with regard to the treatment of low priority cases if and when resources are released from other cases.

Sunt necesare clarificări în ceea ce privește tratarea cazurilor cu prioritate scăzutădacă și atunci când sunt puse la dispoziție resurse provenite de la alte cazuri. If the case is of low priority it is perhaps unnecessary to open an external investigation. În situația în care cazul are prioritate scăzutădeschiderea unei investigații externe se poate dovedi inutilă.

That's a low priority to pass on? Inteleg ca trecem pe prioritate scăzuta?

Furthermore, frequent use of a reason such as low priority combined with lack of resources could suppose a lack of a clear investigation policy. Mai mult, utilizarea frecventă a motivelor cum ar fi prioritate scăzută combinată cu lipsa resurselor ar putea presupune lipsa unei strategii de investigație clare. If that's them giving top speed a low priority, bring it on! Dacă aceasta e viteza de top cu prioritate redusăarătați tot ce puteți!

p4g dating naoto

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

baldwin park dating

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.

  • low priority - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context
  • Dating site pentru peste 35 de ani
  • Femme datând un butch
  • Viteza datând carolina de sud